Iecea Mare

Sediul consiliului local: Iecea Mare nr. 127 A, telefon 0256/365713, fax 0256/365885;

iecea mare

Coordonate:

45°50′58″ lat. N;

20°53′09″ long. E;

 

Repere istorice:

-1317 in documentele vremii apare denumi rea „ad terram Vsche vocatam“;

- 1332-1337- in diplomele papale apare denumirea de Juske, Uske ori Vche;

-1479 - o diplomă maghiară vorbeşte de satul Ewche ca ţinand de districtul Ce nad;

-1761 - este amintit in harta oficială a Banatului imperial prediul Iesca (teritoriul părăsit

al satului), aflat pe drumul poştalioanelor dintre Timişoara şi Comloşu Mare;

-1767 - incepe construcţia a 204 case, precum şi ridicarea primei şcoli, satul fiind intemeiat

de consilierul austriac Hildebrand;

-coloniştii germani aşezaţi in sat erau originari din Lorena, Bavaria, Luxemburg, Trier etc. ;

-evenimentul este consemnat in Mono gra fiasatului Ionel, realizată in 1906 de către in văţă torii Marschall M., Wei ger ber F., şi Zappe F., in limba maghiară şi ger ma nă;

-1778 - aşezarea aparţine comitatului TimişTorontal;

-1836 - o epidemie de holeră a pustiit satul, pierind atunci in jur de 100 de locuitori;

-1848-1849 - in timpul revoluţiei burgheze mor aici peste 20 de localnici, după ce au loc cio c niri puternice intre armata austriacă şi honvezii unguri;

-1855-1856 - se infiinţează cartea funciară a localităţii;

-1936 - in Iecia Mare funcţionau trei bănci po pulare, şcoală primară, o moară cu aburi, două ţesătorii mecanice şi de apretură de bumbac (un obicei local care a dispărut era Spin nstube: femeile vecine se adunau şi tor ceau canepa sau lana care apoi se im pletea sau se ţesea);

- existau o asociaţie a fe me ilor germane şi un mic mu zeu istoric şvă besc;

- comuna avea 571 de case şi 2 294 de lo cu itori, majoritatea şvabi de religie romanoca to lică;

-1938-1940 - primul cadru di dactic roman care a predat la şcoala din sat a a fost Ion Ciurca din Bucureşti;

-autoritaţile locale au intenţionat schimbarea denumiri Iecea in Orzul-Mare, dar acest

lucru nu s-a realizat;

-1954 - satul primeşte definitiv numele de Iecea Mare;

-1968 - Iecea Mare este desfiinţată ca şi comună şi trece la comuna Cărpiniş;

-2004 - comuna Iecea Mare a fost reinfiin ţată prin des prin de re de comuna Cărpiniş;

-2010 - peste 200 de localnici muncesc in Italia, Irlanda şi Spania;

-2011 - familia Beizser Francisc din Germania obţine pentru comunitatea din sa tul natal două maşini de intervenţie in caz de incendiu, donaţie necesară remizei de pompieri din localitate;

Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total: 2 482 de persoane, dintre care:

- masculină = 1 246 de persoane

- feminină = 1 236 de persoane

Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010: 867

Instituţii şcolare: Şcoala cu clasele I-VIII; Grădiniţa cu program normal;

Instituţii sanitare: Cabinete medicale: (două); Farmacie uma nă;

Instituţii culturale: Cămin cultural; Bibliotecă (fondată in anul 2005);

Biserici şi alte lăcaşe de cult: Biserica romano-catolică (1770-1880); Biserică ortodoxă romană (1946); Biserici adventiste de ziua a şaptea (două-1993 şi 1997); Biserică penticostală (2003);

Ruga: Ruga romanească (ultima duminică a lunii august).