Programe

Buletin Informative 03 2018

Buletin Informative

Buletin Informative 02 2018

BULETIN INFORMATIVE

Bine ati venit pe site-ul nostru

Nógrádi Zoltán -preşedinte – director

Înfi inţarea Grupării a fost visată în 2009 de primarii unor localităţi din trei ţări. Trei ţări cu sisteme diferite legislative, de administraţie publică şi de comunicare, dar cu o vastă tradiţie istorică comună. După un proces de pregătire extrem de difi cil, de doi ani, în ianuarie 2011, GECT Banat – Triplex Confinium a fost în sfârşit înregistrat ofi cial.

Am constituit Gruparea cu scopul de a reduce diferenţele de dezvoltare existente în zona frontalieră.

Înfi inţarea GECT BTC creează premizele desfi inţării simbolice ale frontierelor în domeniul cooperării la nivelul administraţiilor locale. Pentru noi, acest lucru este de o importanţă specială, deoarece trebuie să reînnodăm legăturile economice, sociale în zona noastră.

Obiectivul primordial al GECT BTC este menţinerea pe loc a populaţiei, asigurarea viitorului tinerilor, exploatarea energiilor regenerabile, reducerea decalajelor sociale, creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi dezvoltarea diferitelor domenii ale educaţiei şi formării.

Ne vom strădui să reconstruim în zona de graniţă maghiară – română – sârbă legăturile întrerupte cudecenii în urmă.

 

Kaba Gabor- director adjunct din România

Îi salut cu drag pe cititori, ca organizator de partea română a înregistrării Banat - Triplex Confinium, actualmente administrator al părţii române.

Localităţile româneşti ale Grupării sunt situate toate în fâşia frontalieră, lucru ce a determinat dezvoltarea, respectiv subdezvoltarea lor în ultima sută de ani.

Trasarea graniţelor a sistat dezvoltarea multora dintre ele, printre care şi a oraşului meu, Jimbolia, pentru că şi-a pierdut relaţiile economice din acea vreme, ca şi infl uenţa asupra acelor comune, sate care au rămas pe cealaltă parte a frontierei.

Uniunea Europeană ne-a adus şi ne aduce zi de zi virtualizarea, demolarea, suspendarea acestor graniţe, şi o asemenea asociere, cum este BTC favorizează o mai strânsă cooperare între aşezări, afaceri, instituţii, persoane, tineri şi mai puţini tineri, între culturi ţi mu în ultimul rând, între oameni ce aparţin aceleiaşi naţiuni, dar trăiesc în ţări diferite.

Activitatea BTC poate fi benefi că pentru dezvoltarea întregii regiuni, pentru augmentarea sistemului relaţional al microregiunilor, pentru nstituirea parteneriatelor între localităţi, pentru constituirea relaţiilor de prietenie interumane.

GECT trebuie să îşi asume un rol important în interesul îmbunătăţirii condiţiilor de trai şi ale calităţii vieţii localnicilor, în scopul păstrării pe loc a tinerei generaţii.

O abordare comună este capabilă să atragă investiţii mai mari în regiunea noastră.

Trebuie să identifi căm interesele noastre comune, şi să muncim împreună pentru construirea şi dezvoltarea aşezărilor noastre.

Etniile ce convieţuiesc în zonă pot juca rolul de liant în acest demers, convieţuirea din această regiune este exemplară pentru întreaga

Europă. Este exemplar şi valoros şi modul în care localnicii îşi păstrează şi îşi cultivă tradiţiile şi limba maternă.

 

Nyilas Mihaly- director adjunct din Serbia

Municipalitatea din Kanjiža a fost extrem de activă în domeniul participării la diferitele programe fi -nanţate de UE, încă din momentul când acestea au devenit accesibile Serbiei. Dispune de resurse umane valoroase şi se orientează spre dezvoltare. Iată pentru ce Kanjiža a fost un membru activ al echipei sârbe de negocieri încă de la începuturi (din 2008), iar scopul ei a fost să-şi aducă aportul la constituirea GECT

– Banat - Triplex Confi nium. Din 2009, pe lângă municipalitatea noastră, şi alte municipalităţi din Serbia au devenit membri observatori, după cum urmează: Novi Kneževac, Čoka, Senta, Ada, Kikinda, Žitište şi Nova Crnja. Din nefericire, încă nu sunt stabilite reglementările naţionale ce ar permite aşezărilor sârbeşti să devină membre cu drepturi depline ale parteneriatului. Totuşi, chiar şi ca membru observator, Kanjiža este conştientă de potenţialul cooperării trilaterale. Chiar dacă are deja relaţii cu câteva dintre localităţile din cadrul GECT, pot fi constituite şi alte legături cu administraţiile cu interese şi obiective similare: favorizarea unei situaţii economico-sociale de calitate a populaţiei, dezvoltarea economiei, agriculturii, turismului, culturii la nivel local şi regional. În acest sens, în cooperare cu alte municipalităţi Kanjiža ar putea iniţia participarea în programele UE a unei întregi regiuni a Serbiei – Regiunea Tisa. Kanjiža este cosemnatară a Protocolului de Cooperare al Regiunii Tisa, alături de alte şase municipalităţi: Novi Kneževac, Čoka, Senta, Ada, Bečej şi Novi Bečej. Dezvoltarea cooperării inter-municipale este un important ţel pe termen lung pentru Kanjiža, deoarece este evident că doar prin încrederea reciprocă, schimbul de experienţă, utilizarea raţională a resurselor umane pot fi valorifi cate avantajele comparative în regiune şi în marea familie a Uniunii Europene. Municipalitatea noastră consideră CECT ca o organizaţie care doreşte răspundă provocărilor în scopul de a contribui la dezvoltarea generală a regiunii, şi ca un partener potenţial în asemenea iniţiative.

kp KabaGbor     kp NgrdiZ    kp NyilasMihly

                                                         Kaba Gábor                Nógrádi Zoltán           Nyilas Mihály