Legújabb programok

Hírlevél március 2018

Hírlevél 2018 március

Hírlevél február 2018

HÍRLEVÉL

Üdvözöljük oldalunkon

Nógrádi Zoltán- elnök-igazgató

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm honlapunk olvasóit a Banat- Triplex Confinium EGTC elnök- igazgatójaként.  A Csoportosulás létrehozását 2009-ben három ország településeinek  polgármesterei álmodták meg. Három  ország különböző jogrendszerrel és önkormányzati működéssel, kommunikációval , de sok közös történelmi hagyománnyal.  Két év rendkívül bonyolult  előkészítési folyamat  után 2011 januárjában hivatalosan is bejegyzésre került a Banat-Triplex Confinium EGTC.
A Csoportosulást azzal a céllal hoztuk létre, hogy a határmenti térségben lévő fejlődési különbségeket csökkentsük.  A BTC EGTC megalakulása olyan lehetőségeket teremt, amellyel a határokat képletesen  le tudjuk bontani az önkormányzati együttműködésben. Ez különösen fontos számunkra, hiszen gazdasági, társadalmi kapcsolatokat kell újraéleszteni térségünkben.  
A BTC EGTC célja elsősorban a népesség helyben tartása, a fiatalok jövőjének biztosítása,  megújuló energia források kiaknázása, a társadalmi felzárkóztatás,  kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése, valamint az oktatás-képzés különböző  területeinek fejlesztése.
A magyar-szerb- román térségben törekedni fogunk arra, hogy az évtizedekkel ezelőtt megszakadt kapcsolatokat újraépítsük.

 

Kaba Gábor- romániai igazgatóhelyettes

Sok szeretettel köszöntöm az olvasókat, mint a Banat Triplex Confinium bejegyzésének romániai szervezõje és a román oldal jelenlegi ügyvezetõje.
A romániai települések mind a határmenti sávban húzódnak és ez meghatározta az elmult száz évben fejlõdésüket, pontosabban lemaradásukat.
Sok településnek megtörte a fejlödését a határok meghúzása, így városomnak Zsombolyának is, mert elvesztette az akkori gazdasági kapcsolatait és a hatáskörét azokra a községekre, falvakra amelyek a határ másik oldalán maradtak.
Az Euróai Únió meghozta és hozza nap mint nap ezeknek a határiknak a légiesítését , lebontását, eltörlését és az ilyen egyesület mint a BTC szorosabbá teszi az egyûttmûködést települések, cégek, intémények, fiatalok, minden egyes ember, kultúrák közt és nem utolsó sorban az ugyanazon nemzethez tartozó személyek közt akik más más országban élnek.
Fontos lehet a BTC tevékenysége az egész regió fejlesztésére, a kistérségek kapcsolat rendszerének növelésére, a települések között létrejövõ partnerségekre, az emberek közti baráti szálak létrehozására.
Fontos szerepet kell vállajon az EGTC az itt élõ emberek életkörörûlményeinek, életminõségének javítására, a fiatalok itthon maradásának érdekében.
A közös fellépés nagyobb beruházásokat képes a régiónkba vonzani.
Meg kell találni a közös érdekeinket és együtt dolgozni a településeink
építésére és fejlesztésére.
A térségben együtt élõ nemzetiségek a kapocs szerepét tölthetik be ebben a munkában, az itteni együttélés példa értékû egész Európa számára. Példa és érték az is, ahogy az emberek megõrzik és ápolják hagyományaikat, nyelvüket.

 

Nyilas Mihály- szerbiai igazgatóhelyettes

Magyarkanizsa község aktívan részt vett a pályázási folyamatokban attól a pillanattól, hogy Szerbia számára elérhetővé váltak az EU alapokból finanszírozott programok. A község igen gazdag emberi erőforrásokban és fejlesztés orientáltak voltak. Ez volt az ok, amiért Magyarkanizsa már a kezdetektől (2008) aktívan részt vett a szerbiai tárgyaló csapatban, melynek feladata volt, hogy hozzájáruljon a Banat-Triplex Confinium – EGTC megalakulásához.
Községünkön kívül, 2009-ben, megfigyelő tagokként csatlakoztak más szerbiai községek is, mint: Törökkanizsa, Csóka, Zenta, Ada, Nagykikinda, Begaszentgyörgy, Magyarcsernye. Sajnálatos módon a nemzeti szabályozási rendszer nem teszi lehetővé, hogy szerbiai települések teljes jogú tagjai lehessenek az együttműködésnek.
Annak ellenére, hogy csak megfigyelő partnerként vesz részt az együttműködésben, Magyarkanizsa felismerte a háromoldalú együttműködésben rejlő lehetőségeket.
Az EGTC által lefedett területen már léteznek kialakult kapcsolatrendszerek, ettől függetlenül, lehetőség van bekapcsolni más községeket is, melyeknek hasonló érdekeik és céljaik vannak: a lakosság számára biztosítani a minőséges társadalom-gazdasági helyzetet, a helyi és regionális gazdaság-, mezőgazdaság-, idegenforgalom és kulturális fejlesztéssel kapcsolatban.
A fentiekkel összhangban, Magyarkanizsa együttműködve más községekkel kezdeményezhetné, hogy egy, Szerbiában már létező régió, a Tisza régió, részt vehessen az EU Programokban. Magyarkanizsa község is társaláírója a Tisza Menti Együttműködési Protokollnak, melyet Törökkanizsa, Csóka, Zenta, Ada, Óbecse, és Törökbecse is ellátták kézjegyükkel.
A községközi együttműködés javítása Magyarkanizsa egyik fontos, hosszú távú célja, mert nyilvánvaló, hogy a kölcsönös bizalom, a tapasztalatcsere és az emberi erőforrások felhasználása nélkül sem a régió, sem az Európai Unió nagy családja nem juthat komparatív előnyökhöz.
Községünk meglátása szerint az EGTC, egy olyan szervezet, mely hajlandó a kihívásokra annak érdekében, hogy hozzájáruljon az általános gyarapodásáért a régiónak és a potenciális partnereknek, akik a fejlődés érdekében hasonló folyamatokban vesznek részt.
 
                             kp KabaGbor                         kp NgrdiZ                       kp NyilasMihly
                                   Kaba Gábor                                  Nógrádi Zoltán                              Nyilas Mihály